Натисни ENTER за търсене или Esc за затваряне

Проект BG16RFOP002-2.092-0153-C01 „Подкрепа на предприятия, регистрирани  по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент:  4 СЕЗОНА ТРАВЪЛ ООД

Обща стойност: 1 339.91 лв., от които 1 138.92 лв. (85%) – европейско, и 200.99 лв. (15%)  национално съфинансиране. 

Начало: 21.12.2020 г.

Край: 21.03.2021 г.

Бързият и масов шок от коронавирусната пандемия и мерките за нейното овладяване доведоха до силно свиване на глобалната икономика. Според прогнозите на Световната банка тя ще се свие с 5,2% през тази година. Очаква се икономическата активност сред напредналите икономики да се свие със 7% през 2020 г., тъй като вътрешното търсене и предлагане, търговия и финанси са сериозно нарушени. Очаква се нововъзникващите пазари и развиващите се икономики да се свият с 2.5% през тази година, първото намаление, което се отчита за тази група от поне шестдесет години. Очаква се доходите на глава от населението да намалеят с 3,6%, което ще вкара милиони хора в крайна бедност още тази година.

 

Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към микро- и малки предприятия, които търпят загуби от наложените ограниченията от здравните власти.  

Един от най-засегнатите икономически сектори е туризмът.