Натисни ENTER за търсене или Esc за затваряне

Проект: BG16RFOP002-2.073, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Главна цел: “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Бенефициент: 4 СЕЗОНА ТРАВЪЛ ООД

Обща стойност: 10.000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 01.09.2020 г.

Край: 01.12.2020 г.

Българската икономика, като част от световната, е изправена пред безпрецедентна рецесия
вследствие на пандемията от СОVID-19. Очаква се БВП да отбележи спад с 3,7% през 2020 г.,
според прогнозата на Световната банка. Европейският съюз предприе бързи и мащабни
действия за смекчаване на последиците от кризата. Така бе създаден Планът за възстановяване
на Европа, който бе представен на 27 май 2020 г. от Европейската комисия.
Процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към фирмите, икономически засегнати от
наложените ограниченията от пандемията. Според различни оценки 21% от предприятията ще
обявят несъстоятелност до края на годината. Един от най-уязвимите сектори се оказа туризмът,
който преустанови дейност на 13 март 2020 г. Неговото бързо възстановяване е твърде спорно
със затваряне на границите и въвеждането на строги мерки за ограничаване на заразата.